Czy możliwe jest szybkie uzyskanie rozwodu?

Sprawa rozwodowa, przy bezproblemowym przebiegu, potrafi zakończyć się już po jednej wizycie w sądzie. Aby szybko sfinalizować postanowienie o rozwodzie, można udać się po pomoc do adwokata, który pomoże w sprawnym zakończeniu. Co jeszcze można zrobić, by skrócić przebieg sprawy rozwodowej?

Rozwód w zgodzie – rozwód bez orzekania o winie

Rozwodem bez orzekania o winie określa się sytuację, gdy w momencie rozwodu mąż i żona zgadzają się w kwestii rozwodu i nie określają strony odpowiedzialnej za rozpad małżeństwa. Taki ruch w wielu przypadkach powoduje przyspieszenie postępowania dowodowego. W innym wypadku, czyli kiedy jedna ze stron nie godzi się na orzekanie rozwodu wyłącznie ze swojej winy, chce odsunąć od siebie winę, a razem ze wzrostem ilości dowodów przedłuża się sprawa rozwodowa. Receptą na przyspieszenie sprawy rozwodowej jest więc decyzja o rozwodzie bez orzekania o winie.

Prawidłowy pozew o rozwód – jak powinien wyglądać?

Efektem nadmiaru formalności jest przeważnie pojawienie się zakłopotania. Mało tego, w chwili gdy dokumentacja jest nieodpowiednia, przyczynia się to do komplikacji i znacznie opóźnia proces, nawet ten rozwodowy. Opóźnień da się uniknąć dzięki przygotowaniu kompletnej dokumentacji, co może ułatwić wsparcie profesjonalisty. Żeby odnaleźć taką osobę wystarczy wpisać sieci konkretne hasło, na przykład adwokta rozwód kraków rozwód lub adwokat Gdańsk.

Należycie sporządzony pozew rozwodowy może zaowocować szybszym rozpoznaniem sprawy. Sąd nie musi już wzywać stron do dołączenia do pozwu brakujących przy składaniu pozwu dokumentów bądź usunięcia braków formalnych w złożonym pozwie rozwodowego. Na stronach internetowych można natrafić na wiele gotowych wzorów takiego pisma, ale najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się po pomoc do adwokata.

Płatność za pozew rozwodowy – bez niej nie rozpocznie się postępowanie rozwodowe

Właściwie uiszczona opłata sądowa od pozwu powoduje to, że Sąd nie ma potrzeby wzywania strony do jej uzupełnienia lub uiszczenia, w efekcie krótszy będzie czas czekania na wyznaczenie pierwszej rozprawy. Jednocześnie z pozwem o rozwód można złożyć wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej od pozwu rozwodowego. Taki wniosek prawdopodobnie wydłuży sprawę rozwodową, gdyż Sąd zanim przystąpi do rozpoznania sprawy wpierw jest zobowiązany, aby wydać postanowienie dotyczące wnioskowanego zwolnienia z opłaty za rozwód.